Barok Savunma’da 
Kariyer

Barok olarak savunma sanayi ve ticari araçlara yönelik yüksek teknolojili yerli ürün geliştirme ve inovasyondaki başarımızın arkasında güçlü ve yaratıcı insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz.

Amacımız, kaliteli ve teknolojik ürünler sunabilmek için çalışanlarımızın davranışsal ve mesleki yetkinliklerini gelişim olanakları ile arttırarak performansa dayalı olarak verimliliklerini sürekli yükseltmek, potansiyellerini keşfetmelerine destek olarak uygun kariyer olanakları sağlamaktır. Bu amaçla en yetenekli adayları Barok ailesine dahil ederek İnsan Kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli iyileştirme felsefesi ile geliştiriyor ve sürdürülebilir kılıyoruz.

Barok olarak, ortak kurum kültürü ve değerlerini benimsemiş, değişimin önemine inanan, kalite ve müşteri odaklı yaklaşıma sahip ve sürekli gelişen bir insan kaynakları yapısı hedefliyoruz.

Barok ailesine katılmak için lütfen Cv’lerinizi [email protected] gönderiniz.

Şirket vizyonumuz ve stratejik hedeflerimizin gerçekleşmesine katkı sağlamak üzere nitelikli işgücünün

 • Temini
 • Geliştirilmesi
 • Bağlılığının sağlanması

amacıyla insan kaynaklarımızın sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak İnsan Kaynakları araç ve yönetim sistemlerini geliştirmektir.

İşe alım süreçlerimizde iş etiğine uygun olarak tüm adaylarımıza tarafsız ve eşit şekilde yaklaşırız. Barok Savunma’d1, aday değerlendirmelerinde tarafsızlığı sağlamak amacıyla, pozisyona göre değişkenlik göstermekle birlikte, aşağıdaki adımlar takip edilir.

 • Aday Başvuru Değerlendirme
 • İnsan Kaynakları ve İlgili Birim ile Mülakat
 • İngilizce Testi
 • Kişilik ve Teknik Yetkinlik Envanteri Değerlendirmeleri

Lise Stajı (Mesleki Orta Öğretim): Zorunlu staj kapsamında; mesleki liselerde eğitim gören öğrencilerin teknik ve mesleki bilgilerini pratiğe dökebilmeleri amacıyla okul dönemi boyunca (8 Ay) süren lise staj programıdır.

Kısa Dönem Stajı (Üniversite): Zorunlu staj kapsamında; üniversitelerin lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin teknik ve mesleki bilgilerini pratiğe dökebilmeleri amacıyla yaz dönemi üniversite staj programıdır.

Staj başvurularınız için lütfen [email protected] adresine özgeçmişinizi gönderiniz.

placeholder
Videoyu oynat

Barok Akademi

Barok Akademi Vizyonu Barok Savunmanın sürdürülebilir global büyüme vizyonu doğrultusunda tüm değer zincirinde yaşam boyu öğrenme olanakları sunarak, öğrenen ve paylaşan bir organizasyon kültürü yaratmak.

Barok Akademi Misyonu Barok yönetici, personel ve paydaşlarının öğrenme kültürünü geliştirerek, kişisel gelişim, mesleki deneyim ve iş uzmanlığı kalitesini en üst düzeye çıkartmak amacıyla yetkinlik açıklarının tespit edilerek giderilmesine yönelik eğitim programlarının uygulanması.

Pozisyonlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Barok Savunma Sanayi Ekibimiz tarafından en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

How can we help you?

We will return as soon as possible by our Barok defense industry team.

Barok Savunma Sanayi %100 Milli Yerli Üretim

Careers at Barok Defence

As Barok, we believe that we are a strong and creative human resource behind our success in high-tech domestic product development and innovation for defence industry and commercial vehicles. Our aim is to provide quality and technological products, improve the behavioural and professional competencies of our employees with the possibilities of development and improve their efficiency based on performance, support them to discover their potential To provide suitable career opportunities. For this purpose, we are developing and sustaining our human resources processes and systems with the philosophy of continuous improvement by including the most talented candidates in the Barok family. As Barok, we aim at a constantly evolving human resources structure that adops the common corporate culture and values, believes in the importance of change, has a quality and customer oriented approach.

Please send your Cv [email protected] to join the Barok family.

For contributing to our company vision and strategic objectives by

 • Acquiring
 • Improving
 • Keeping

the skilled workforce (talents) to develop the Human Resources tools and management systems to ensure the sustainability and efficiency of our human resources.

In our hiring processes, we approach all applicants objectively and equally in line with the ethical framework. To ensure objectivity in applicant evaluations, Barok Defense follows the steps below.

 • Applicant Application Evaluation
 • Interview with the Human Resources and the Related Department
 • English Test
 • Personality and Technical Competence Inventory Evaluations

High School Internship (Vocational Secondary Education): It covers high school internship programs during the school period (8 months) for the vocational school students to practice their tecnical and vocational knowledge as part of their compulsory internships.

Short Term University Internship: It covers university summer internship programs for the undergraduate students to practice their tecnical and vocational knowledge as part of their compulsory internships.

For your internship applications, please e-mail your CV to [email protected]

placeholder
Videoyu oynat

Barok Academy

Barok Academy Vision Creation of an organizational culture that learns and shares by providing lifelong learning opportunities throughout the value chain in line with Barok’s sustainable global growth vision.

Career

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Barok Savunma Sanayi Ekibimiz tarafından en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

How can we help you?

We will return as soon as possible by our Barok defense industry team.

Baroque defense industry 100% National domestic production

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.